Monday, October 14, 2013

Cum blochezi facebook cu iptables in linux

Daca vrei sa blochezi facebook cu iptables ruleaza comanda de mai jos

iptables -A FORWARD -p tcp --match multiport --dports 80,443 -m string --string 'facebook' --algo bm -j DROP

facebook

0 comments

Post a Comment